Giá cước: Taxi Hoà Bình

Bảng báo giá cước đi trong nội thành Hoà Bình sẽ được chúng tôi cập nhật thường xuyên:

Giá cước đi trọng nội thành
LOẠI XE GIÁ CƯỚC
Xe 4 chỗ 14.000₫ / 1km
Xe 7 chỗ 17.000₫ / 1km
Xe 16 chỗ 20.000₫ / 1km
Xe 29 chỗ Liên hệ:

Đây là giá cước đi tỉnh, đường dài tại Hoà Bình đi các tỉnh lân cận được cập nhật liên tục:

Bảng giá cước đi tỉnh >100km
LOẠI XE 1 CHIỀU KHỨ HỒI
Xe 4 chỗ 13.000₫ / 1km 8.000₫ / 1km
Xe 7 chỗ 15.000₫ / 1km 10.000₫ / 1km
Xe 16 chỗ 18.000₫ / 1km 12.000₫ / 1km
Xe 29 chỗ Liên hệ: Liên hệ: